อุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับรถ 36 แรงม้า

1. โครงสร้างแข็งแรงทนทาน

2. โครงใบมีดมีให้เลือก 2 แบบ โครงล่างและโครงบน

3. ให้ความกว้างในการทำงานปาดดิน 1,650 มิลลิเมตร

4. ระบบไฮดรอลิกทำงานแบบ 2 ทาง

ใบมีดดันดิน : FB1016 และ FB1216

ใบมีดดันดิน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

ลักษณะโครงใบมีด

ความกว้างการทำงาน (มม.)

ระยะยกใบมีดสูงสุด ณ ตำแหน่ง

ยกสูงสุด (มม.)

ความลึกในการขุดดิน (มม.)

ความสูงจากพื้นถึงโครงใบมีด (มม.)

ชนิดใบมีด

 

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

ช่องกว้าง x ช่วงชักกระบอก

ไฮดรอลิก (มม.)

ระบบไฮดรอลิก

รุ่น

คานล่าง

คานบน​

1,650​

355​

417​

180​

166​

315​

เหล็กกล้าคาร์บอนอบชุบด้วยความร้อน

280​

320​

60x410​

76.5x430​

แบบสองทาง

จอบหมุนพรวนดิน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

 

1. โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา

2. ใบมีดรูปตัว C 48 ใบ ทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง

3. สามารถปรับความลึกในการปั่นได้

4. ลูกปืนทนทานงานหนัก มีซีลกันน้ำแบบ Dual Cone 

จอบหมุนพรวนดิน : 3416RT และ RT4016

FB1016

FB1216

ผานพรวน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

 

1. สามารถเลือกรุ่น ผาน 5 ใบ หรือผาน 6 ใบ ได้ตามความต้องการ

2. โครงสร้างทนทาน

3. เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน 22 นิ้ว เหมาะแก่การทำงานไถได้เป็นอย่างดี

4. สามารถปรับระยะใบปาดดินได้

ผายพราน : DH4105, DH4106, DH7105 และ DH7106

อุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับรถ 45-50 แรงม้า

ใบมีดดันดิน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

ใบมีดดันดิน FB1018

ความกว้างของงานที่ทำได้

ความกว้างของใบมีด

ชนิดของใบมีด

ขนาดกระบอกไฮดรอลิก

(เส้นผ่านศูนย์กลางใน X ช่วงชัก)

ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด

เมื่อยกสูงสุด

1,800 มม.

490 มม.​

เหล็กกล้าคาร์บอน​

60 x 475 มม.​

310 มม.​

จอบหมุนพรวนดิน 3419RT

ความกว้างของงานที่ทำได้

จำนวนใบมีด

ชนิดของใบมีด

ระบบขับเคลื่อน

ความเร็วรอบ เพลาใบมีด

1,850 มม.

54 ใบ

รูปตัวซี​

ขับเคลื่อนด้วย เกียร์

215 รอบต่อนาที​

จอบหมุนพรวนดิน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

จอบหมุนพรวนดิน RT4019

ความกว้างของงานที่ทำได้

จำนวนใบมีด

ชนิดของใบมีด

ระบบขับเคลื่อน

ความเร็วรอบ เพลาใบมีด

1,850 มม.

54 ใบ

รูปแอลผสมซี

ขับเคลื่อนด้วยโซ่

235 และ 215 รอบต่อนาที​

จอบหมุนพรวนดิน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

ผานบุกเบิก DP3203

จำนวนของจานไถ

ขนาดของจานไถ

ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)

ชนิดของดิน

3* / 4 จาน

24 นิ้ว

889x2,159x1,245 มม.*

ดินเหนียว​

* ขนาดผาน 3 , จาน 24 นิ้ว

ผานบุกเบิก อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

ผานบุกเบิก DP5203

จำนวนของจานไถ

ขนาดของจานไถ

ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)

ชนิดของดิน

3 จาน

24 นิ้ว

1,270x2,400x1,230 มม.

ดินร่วนปนทรายและดินทราย

ผานบุกเบิก อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

ผานบุกเบิก DP5204*

จำนวนของจานไถ

ขนาดของจานไถ

ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)

ชนิดของดิน

4 จาน

24 นิ้ว

1,310x2,800x1,270 มม.

ดินร่วนปนดินทรายและดินทราย

* สำหรับ Tractor รุ่น 5050D เท่านั้น

ผานบุกเบิก DP5203

ผานพรวน DH7205

จำนวนของจานไถ

ขนาดของจานไถ

ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)

ชนิดของดิน

5 จาน

24 นิ้ว

1,300x2,000x1,125 มม.

ดินร่วนปนทรายและดินทราย

ผานพรวน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

ผานพรวน DP4205

จำนวนของจานไถ

ขนาดของจานไถ

ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)

ชนิดของดิน

5 จาน

24 นิ้ว

1,610x2,210x1,210 มม.

ดินเหนียว

ผานพรวน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

ผานพรวน DP4206

จำนวนของจานไถ

ขนาดของจานไถ

ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)

ชนิดของดิน

6 จาน

24 นิ้ว

1,610x2,210x1,210 มม.

ดินเหนียว

ผานพรวน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

ผานพรวน DH7206

จำนวนของจานไถ

ขนาดของจานไถ

ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)

ชนิดของดิน

6 จาน

24 นิ้ว

1,400x2,100x1,125 มม.

ดินร่วนปนทรายและดินทราย

ผานพรวน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

อุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับรถ 55-135 แรงม้า

เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่ อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ
ใบมีดดันดิน 2.1 เมตร อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ
ผานบุกเบิก 4 จาน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ
ผานบุกเบิก 5 จาน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ
ผานพรวน 6 จาน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ
ผานพรวน 5 จาน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ
ผานพรวน 7 จาน อะไหล่ รถ ไถ,อะไหล่ รถ แทรกเตอร์,อุปกรณ์ รถ ไถ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง รถ ไถ

มาตรฐานจุดต่อพ่วง

ความกว้างการทำงาน (มม.)

ความลึกการทำงาน (มม.)

ความเร็วเพลาอำนวยกำลัง

ความเร็วจอบหมุน (รอบต่อนาที)

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

จำนวนใบจอบ (ใบ)

ชนิดใบจอบ

ระบบป้องกันความเสียหายเพลาPTO 

ระบบขับเคลื่อน

ตำแหน่งชุดเกียร์

จำนวนอัตราทดเกียร์ (ระดับ)

การใช้งาน

รุ่น

Category I & II

1,650​

100-150

215​

216​

300

48

ป้องกันภาระเกินเพลาขับ​

ฟันเฟือง

1

3416RT

RT4016

1,600​

540

295​

C

เยื้องข้าง

ใช้กับนาน้ำ

มาตรฐานจุดต่อพ่วง

จำนวนจาน (จาน)

ขนาดของจาน มม. (นิ้ว)

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

ขนาดของจานทัดท้าย มม. (นิ้ว)

ความกว้าง (มม.)

ความยาว (มม.)

ความสูง (มม.)

ความลึกการทำงาน (มม.)

ความกว้างการทำงาน (มม.)

รุ่น

Category I

5​

559 (22)

510 (20)

1,544

2,030

160-200

1,250

DH4105

DH4106

6​

300

1,532​

952

DH7105

DH7106

5​

6​

320

290

310

1,940

1,080

130-180

1,270

เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่

ระยะห่าง 30 เซนติเมตร

SP3130

ใบมีดดันดิน 2.1 เมตร

FB1121

เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่

SP3140

ผานบุกเบิก 4 จาน

DP5304

ผานบุกเบิก 4 จาน

DP5404

ผานพรวน 5 จาน

DH7305

ผานพรวน 6 จาน

DH7406

ผานพรวน 5 จาน

DH7305

ผานพรวน 7 จาน

DH7407

รถ แทรกเตอร์ จอห์น เดียร์

     ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของรถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากให้ความไว้วางใจรถแทรกเตอร์จอห์น เดียร์ เสมอมา ไม่ว่าจะมีวิธีการปลูกแบบใดหรือที่ดินขนาดเท่าใดก็ตาม ก็ยังคงเลือกจอห์น เดียร์ เสมอมา ด้วยรุ่นรถที่มีตั้งแต่กำลังเครื่องยนต์ขนาด 36 ถึง 210 แรงม้า มีระบบเกียร์หลากหลายเพื่อให้คุณเลือกให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายของคุณ​

ติดตามเราที่นี่

Copyright © 2022 clm.co.th All Rights Reserved.​ design by genius

บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด​

ผู้แทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก ครอบคลุม 4จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

โทรหาเรา

คลิกเลย !​

บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด ตัวแทนจำหน่าย รถ แทรกเตอร์

โทรหาเรา คลิกเลย !